Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts”

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts”

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība aptver visu Latvijas teritoriju. Katrā reģionā darbojas LSK komiteja (kopā 26) ar nodaļām pilsētās, tādējādi organizācija spēj sniegt palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām.