Valdis Klišāns

Valdis Klišāns

Teikas vidusskolas vēstures skolotājs

Valdis Klišāns – cilvēks ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi, darbojoties Latvijas izglītības sistēmā. Šajā laikā galvenokārt strādājis un arī šobrīd joprojām strādā Rīgas Teikas vidusskolā par vēstures skolotāju pamatskolas un vidusskolas klasēm. 21 gadu pasniedzis lekcijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē. Tāpat ieņēmis dažādus amatus Izglītības un zinātnes ministrijā, sniedzot ieguldījumu valsts izglītības politikas, standartu un pārbaudes darbu veidošanā un īstenošanā. Dažādu mācību, digitālo mācību un metodisko līdzekļu autors un līdzautors. Valda Klišāna mācību kompleksa "Vēsture vidusskolai" daļas kalpo par galveno vēstures apguves avotu vidusskolēniem visā Latvijā.