Pieteikumi

Pieteikšanās kārtība

Divu dienu programmas anketa
Pieteikšanās datumi:
3.12. – 09.01.

Tiem, kas vēlas organizēt vairāk kā tikai vienu pasākumu, maksimāli izmantot festivālā piedāvāto platformu un radīt interesantu saturu divu dienu garumā. Jāatceras, ka pašiem būs jāuzbūvē un jānoformē telts/skatuve. Informācija par festivālu un līdzmaksājumiem.  Pieteikumu izvērtēšanas rezultāti tiks paziņoti individuāli ne vēlāk kā 18. janvārī.

Anketas paraugs
Viena pasākuma anketa
Pieteikšanās datumi:
15.01. – 28.02.

LAMPA piedāvā septiņas skatuves un vienu telti, kur var noorganizēt 1 stundu vai 1,5 stundu garu pasākumu. Var pieteikt vairākus pasākumus. Pieteikumu izvērtēšanas rezultāti tiks paziņoti individuāli ne vēlāk kā 29. martā.

Anketas paraugs

Sarunu festivāla LAMPA programma ir tikpat neprognozējama un negaidīti pārsteidzoša kā ikviena interesanta saruna. Ik gadu tā tiek radīta kopā ar daudzām organizācijām un aktīvistiem, un tāpēc mēs aicinām visus radošos un idejām bagātos prātus, entuziastus, privātā, valsts un nevalstiskā sektora organizācijas pieteikt savu pasākumu Sarunu festivālam LAMPA 2019, kas notiks 2019. gada 28. – 29. jūnijā Cēsu pils parkā

festivāla virstēmu šogad esam izvirzījuši drosmi – drosmi kā attīstības priekšnoteikumu, kas palīdz mums – indivīdiem un sabiedrībai – sapņot lielus sapņus, izvirzīt tālus mērķus, uzsākt ko jaunu un pieņemt nezināmā izaicinājumu.

Lietas, kas jānēm vērā, piesakot pasākumu(s):

2019. gadā LAMPA piedāvā trīs veidu līdzmaksājumu stipendijas (bezmaksas dalība):

  1. Swedbank Latvia līdzmaksājumu stipendija pasākumiem, kas saistīti ar izglītības jomu. Tikai Swedbank Izglītības skatuvē.

Izglītības satura patrons Swedbank īpaši aicina veidot saturu par un ap mūsdienīgu izglītību, kas bērnus un jauniešus sagatavo pilnvērtīgai profesionālajai un personīgajai dzīvei 21. gadsimtā, lai festivāla apmeklētājiem veidotu izpratni par Latvijas apstākļiem piemērotu kvalitatīvu izglītību un sekmētu sabiedrības pieprasījumu pēc pozitīvām pārmaiņām.

  1. Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS līdzmaksājumu stipendija visu tēmu pasākumiem, kam var pieteikties tikai indivīdi.
    Jebkurā no Sarunu festivāla LAMPA skatuvēm, izņemot Swedbank Izglītības skatuvi un skatuvi Dzirkstele.
     
  2. Vācijas Federālās Ārlietu ministrijas līdzmaksājumu stipendija pilsoniskās sabiedrības pasākumiem, kam var pieteikties tikai biedrības un nodibinājumi. Tikai skatuvē Dzirkstele.

Stipendijai iespējams pieteikties, vienlaicīgi piesakot pasākumu. 

Ja vēlaties ar mums konsultēties pirms pieteikuma iesniegšanas, sazinieties ar LAMPAs programmas kuratori Egitu Prāmu: [email protected], +371 67039255.