Saruna "Acīm (ne)redzamā drosme"

29.06.2019 14:00 - 15:00

Valsts māja 24

Apraksts:

Vai drosmes muskuli trenē izvēlētā profesija, vai tā tomēr ir ikviena cilvēka izvēle, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem? Drosme valsts pārvaldē nenozīmē būt drosmīgam tikai darba laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00 – tā nav dežūrdrosme. Vai darbs valsts pārvaldē padara cilvēkus drosmīgus, vai arī šo darbu izvēlas tie, kuri diendienā ir atbildīgi par sevi, citiem un apkārtējo vidi? Diskusijā runāsim par acīmredzamo un neredzamo drosmi, drosmīgu cilvēku profesijām, atbildību un iesaisti ikdienas norisēs.