Orientēšanās trase "Drosme būt jaunam"

29.06.2019 12:30 - 16:30

ĪSSAVIENOJUMS skatuve 27

Apraksts:

Orientēšanās trase jauniešiem, kurā iedvesmoties drosmīgam pirmajam solim jauniešu iespēju izmantošanai. 
Orientēšanās trases ietvaros piedzīvosi iniciatīvas, starptautiskas pieredzes, sadarbības, sevis izaicināšanas, līderības un solidaritātes nozīmīgumu. Katram, kurš uzdrošināsies iziet trasi līdz galam, būs arī pārsteigums.