Школа общения

Школа общения LAMPA – это цикл практических занятий в Риге и регионах Латвии для всех тех, кто хотел бы получить практические знания и улучшить свои навыки общения.  

В последние годы пустые и бессодержательные речи, популистские высказывания и ярко выраженный нарциссизм стали обыденными явлениями в нашей жизни. Мы живём в мире противоречивой информации и категоричных мнений, параллельно создавая свой «социальный пузырь» – ту среду комфортного общения, где нас понимают и разделяют наши взгляды.

В итоге мы теряем навык уважительного общения с людьми с отличными от нас взглядами – навык выслушать и принять, что у каждого мнения есть право на существование независимо от того, совпадает ли оно с нашим. Школа общения LAMPA будет как раз об этом – о развитии культуры уважительного общения, ведении аргументированной дискуссии, выслушивании противоположных  мнений и вдумчивом осмыслении

График занятий

“Spēja sadzirdēt – 21.gadsimta cilvēka spožums un posts”
ДАТА:
19.09.2019
ВРЕМЯ:
17.30
Город:
Bauska
МЕСТО:
Bauskas Kultūras centra izstāžu zāle
ЛЕКТОР : Ilze Dzenovska

Nereti gadās, ka mums teiktais un mūsu sadzirdētais būtiski atšķiras, kā rezultātā mēs nonākot pārpratumu valstībā, kurā var pazaudēt visu – laiku, nervus, attiecības, godu un cieņu. Klausīties otru, lai sadzirdētu, ir ne tik reti dabiska spēja, cik ilgstoši izkopta prasme kā atbildes reakcija iepriekš zaudētām iespējām saprasties.

Šī būs praktiska darbnīca izpratnes un pieredzes vairošanai, kur drošā un atbalstošā vidē gan apzināsim šķēršļus mūsu spējai sadzirdēt, gan attīstīsim aktīvas klausīšanās prasmes jēgpilnām sarunām.

Nodarbību vadīs Ilze Dzenovska. Mediatore, apzinātas un cieņpilnas komunikācijas trenere un sociālu dialogu  fasilitātore. Peace Lab dibinātāja, Sertificētu mediatoru padomes locekle. Mag. Miera un taisnīguma studijās, Mag.Tiesību zinātnē, Starptautisku miera izglītības apmācību vadītāja. Palīdz cilvēkiem, organizācijām un kopienām:

  • transformēt konfliktus un vadīt grūtas sarunas
  • apgūt efektīvu un cieņpilnu komunikāciju
  • attīstīt emocionālo inteliģenci līderībā un komandas darbā
  • vadīt pārmaiņas un radīt ilgtspējīgas partnerības

Nodarbība tapusi sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Valsts Kultūrkapitāla fondu, Bauskas Kultūras centru.

"Kāpēc tu man besī? No kurienes rodas dusmas"
ДАТА:
23.09.2019
ВРЕМЯ:
17.30
Город:
Ventspils
МЕСТО:
Venstpils biliotēka
ЛЕКТОР : Artūrs Miksons

Nodarbības laikā runāsim un diskutēsim par to,
- kur rodas emocijas, tai skaitā dusmas;
- kā mēs mēdzam emocijas izpaust destruktīvā veidā, paši to pat neapzinoties;
- kā pēc iespējas veselīgāk un konstruktīvāk izpaust emocijas, lai paši nesaslimtu (fiziski un psihiski) un nenodarītu pāri citiem.

Nodarbību vadīs Artūrs Miksons, ārsts-psihoterapeits, RSU Psihosomatikas klīnikas virsārsts, kurš ikdienā strādā gan ar pieaugušajiem, gan pusaudžiem.

Artūrs Miksons ir arī RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs, pasniedz lekcijas studentiem dažādos lekciju kursos – psihosomatika, psihiskā veselība, psihoterapija u.c. Studenti viņu ir atzinuši par vienu no interesantākajiem RSU pasniedzējiem. Papildus tam ir publicējis dažādus zinātniskos rakstus, piedalījies daudzos semināros un konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Nodarbība tapusi sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Valsts Kultūrkapitāla fondu un Ventspils bibliotēku.

Kāpēc Tu man besī? No kurienes rodas dusmas
ДАТА:
08.10.2019
ВРЕМЯ:
17.30
Город:
Limbaži
МЕСТО:
Limbažu Galvenā bibliotēka
ЛЕКТОР : Artūrs Miksons

Nodarbības laikā runāsim un diskutēsim par to,
- kur rodas emocijas, tai skaitā dusmas;
- kā mēs mēdzam emocijas izpaust destruktīvā veidā, paši to pat neapzinoties;
- kā pēc iespējas veselīgāk un konstruktīvāk izpaust emocijas, lai paši nesaslimtu (fiziski un psihiski) un nenodarītu pāri citiem. 

Nodarbību vadīs Artūrs Miksons, ārsts-psihoterapeits, RSU Psihosomatikas klīnikas virsārsts, kurš ikdienā strādā gan ar pieaugušajiem, gan pusaudžiem.

Artūrs Miksons ir arī RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docētājs, pasniedz lekcijas studentiem dažādos lekciju kursos – psihosomatika, psihiskā veselība, psihoterapija u.c. Studenti viņu ir atzinuši par vienu no interesantākajiem RSU pasniedzējiem. Papildus tam ir publicējis dažādus zinātniskos rakstus, piedalījies daudzos semināros un konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Nodarbība tapusi sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Valsts Kultūrkapitāla fondu, Biedrību Attīstībai plus un domu biedru grupu Laika deglis.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Занятия школы общения LAMPA может посетить любой желающий, заранее выбрав бесплатный билет на конкретное занятие.

КОНТАКТЫ

Ilze Samīte
Школа общения LAMPA, молодёжная и детская программа

Партнёры