AS Sadales tīkls

AS Sadales tīkls

AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu, aptverot ar savu pakalpojumu 99% no valsts teritorijas. Sabiedrības izglītošana elektrodrošības jautājumos ir viena no AS “Sadales tīkls” korporatīvās sociālās atbildības prioritātēm, tādēļ uzņēmums organizē un atbalsta bērnu un jauniešu, kā arī pieaugušo informatīvi izglītojošas kampaņas. Viens no informatīvi – izglītojošā darba mērķiem ir samazināt elektrotraumu gadījumu skaitu. Elektrodrošības noteikumu neievērošana var radīt neprognozējamas un traģiskas sekas, ietekmējot gan bērnu un jauniešu, gan pieaugušo turpmāko dzīvi.